O nas

Altiore – z łac.  „całościowo” –  to określenie jest wyznacznikiem działalności naszej firmy.
Dzięki zdobytemu doświadczeniu w różnych obszarach na poziomie zarządzania, potrafimy całościowo spojrzeć na kondycję firmy. Naszą przewagę rynkową wśród firm konsultingowo-doradczych opieramy na kompleksowości w doradztwie  strategicznym popartym wiedzą i praktyką.

ALTIORE tworzą ludzie, których działanie cechuje się najwyższym profesjonalizmem i kompetencjami w swoich dziedzinach. Celem naszej działalności jest znalezienie najlepszych, praktycznych rozwiązań biznesowych dzięki którym firma będzie się mogła lepiej rozwijać.

Zakres naszej działalności konsultingowej dotyczy:

 • Usług finansowych i działalności inwestycyjnej;
 • Pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich;
 • Pomocy w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Lista wybranych projektów, przygotowanych przez naszych pracowników, na których realizację pozyskano dofinansowanie UE, m.in.:

 • Działanie 4.4 Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” – wartość projektu: ok 13 000 000,00 zł;
 • Działanie II.1. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” – wartość projektu: ok 1 700 000,00 zł.
 • Działanie 1.1 B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorstw – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne” – wartość projektu: ok 1 100 000,00 zł
 • Działanie 1.1 B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorstw – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne” –  wartość projektu: ok 1 000 000,00 zł
 • Działanie 1.1 B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorstw – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne” – wartość projektu: ok 1 400 000,00 zł
 • Działanie 1.1 B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorstw – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne” – Beneficjent: P.U.H. „INSTALSIEĆ” S.C.  wartość projektu: ok 1 000 000,00 zł
 • Działanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” – 3 projekty szkoleniowo-doradcze ukierunkowane na: inżynierów budownictwa, właścicieli oraz pracowników firm zajmujących się wykonawstwem napowietrznych linii wysokiego napięcia, właścicieli oraz pracowników firm z branży motoryzacyjnej (mechatronika samochodowa),  łączna wartość projektów (3 projekty) – ok 6 500 000,00 zł
 • Działanie 8.2  Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” –  wartość projektu: 1 123 780, 00 zł
 • Działanie 6.1 Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Paszport do eksportu” – wartość projektu: 399 191,00 zł

Firmy stowarzyszone: SANATIO GROUP Sp. z o.o.ALTIORE ECO